NOMINACJE I NAGRODY

WYTYCZNE DO NOMINACJI

  • Roczny okres nominacji trwa od stycznia do kwietnia, a ceremonia wręczenia nagród odbywa się zwykle na początku listopada. Finaliści zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem i mogá być zobowiązani do przedstawienia dodatkowych informacji i/ lub uczestnictwa w procesie w procesie eliminacji.
  • Nominacji musi dokonać osoba trzecia, a formularze należy dostarczyć przed upływem terminu nominacji. W niektórych przypadkach formularze do nominacji mogą być uzupełnione przez organizatora relacjami medialnymi i innymi istotnymi danymi.
  • Decyzje jury są ostateczne. Zespół orzekający może wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak reputacja branży, problemy środowiskowe, dane dotyczące bezpieczeństwa, zaangażowanie pracowników, stabilność firmy itp., jednak najważniejszym czynnikiem jest zaangażowanie społeczne.

NOMINUJ JUŻ DZIŚ KOBIETĘ Z WIZJĄ!

Jeśli znasz wybitną kobietę, która zasługuje na oklaski za jej osiągnięcia, sukces, wkład w społeczność, biznes lub rodzinę, chcemy usłyszeć jej historię!

KATEGORIE NAGRÓD

 

Nagroda Honorowa Za Życiowe Osiągnięcia

(Honourable Lifetime Achievement Award)

Nominowana przez całe swoje życie lub pośmiertnie wywierała wpływ przyczyniający się do transformacji życia jej społeczności i/lub formy. Jej spuścizna pozostanie w pamięci przyszłych pokoleń.

Nagroda Za Życiowe Osiągnięcia

(Lifetime Achievement Award)

Nominowana przez długi czas miała wpływ na życie swojej społeczności, środowiska, rodziny i biznesu. Reprezentuje mądrość i głębię służby, dzięki której dokonują się istotne zmiany w życiu indywidualnych osób lub grup.

Nagroda w kategorii Globalna Doskonałość

(Global Excellence Award)

Nominowana pozostawiła znaczący ślad o zasięgu międzynarodowym. Była znaczącą pozytywną siłą w dziedzinie międzynarodowej wymiany kulturowej, wiedzy i pomysłów. Działając na arenie międzynarodowej budowała relacje międzykulturowe.

Nagroda w kategorii Najlepsza Organizacja Charytatywna Roku

(Charity Of The Year Award)

Nominowana wniosła znaczący wkład we własna działalność charytatywną i zapewniła trwałe korzyści społeczności. Jej praca charytatywna pozostawi trwały ślad i stanie się wzorem do naśladowania dla przyszłych działań charytatywnych oraz przykładem do zapamiętania dla przyszłych pokoleń.

Nagroda w kategorii Wolontariusz Roku

(Volunteer Of The Year Award)

Nominowana poświęciła w ciągu roku ponad 150 godzin na wolontariat dla społeczności, wprowadzając tym pozytywne zmiany. Konsekwentnie okazywała współczucie i służyła jednej lub wielu organizacjom.

Nagroda w kategorii Filantrop Roku

(Philanthropist Of The Year Award)

Nominowana aktywnie promowała dobrobyt innych hojnie wspierając fi nansowo i w naturze społeczności potrzebujących. Reprezentuje wybitną odpowiedzialność obywatelską i filantropijną oraz zachęca innych, by w podobny sposób dzielili się swoja hojnością.

Nagroda w kategorii Budowa i Rozwój Biznesu

(Business Development And Growth Award)

Nominowana przyczyniła się do szybkiego wzrostu swojej organizacji w kraju i za granicą. Wraz ze swoim zespołem pomaga edukować szerszą społeczność w zakresie najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Nagroda w kategorii Przywództwo Polityczne

(Political Leadership Award)

Nominowana podczas aktywności politycznej lub pośmiertnie wpłynęła na życie swojej społeczności, grupy politycznej, rodziny i biznesów. Odegrała rolę we wprowadzaniu pozytywnych zmian wszędzie tam, gdzie jej dzieło będzie kontynuowane z pożytkiem dla przyszłych pokoleń.

Nagroda w kategorii Najlepsza Służba dla Społeczności

(Best Community Service Award)

Nominowana pomagała lokalnym organizacjom służącym społeczeństwu, między innymi organizacjom oświatowym, kulturalnym i sportowym. Jej wysiłki w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju społeczności. Poświęcając swój czas, talent i pracę służy za wzór do naśladowania.

Nagroda w kategorii Osobisty Rozwój

(Self Development Award)

Nominowana poświęciła wiele lat na aktywne i intencjonalne rozwijanie siebie. Przez swój sukces daje przykład społeczności, oferując mentorowanie i zachęcając innych, by podążali jej śladami i żyli ze swoim lepszym ja. Nominowana jest przykładem świadomości, otuchy, łaskawości i spokoju.

Nagroda w kategorii Sztuka i Rozrywka

(Arts And Entertainment Award)

Nominowana przyczyniła się do wzrostu innych artystów i ludzi rozrywki inspirując społeczność do poznania ich twórczości. Podnosi świadomość znaczenia roli sztuki i rozrywki dla rozwoju społeczności.

Nagroda w kategorii Umysł, Ciało i Dusza

(Mind, Body And Spirit Award)

Nominowana przyczyniła się do dobrostanu wielu ludzi dzięki pracy nad różnymi aspektami naturalnych ludzkich doświadczeń, w tym zdrowia, duchowości i równowagi.

Nagroda w kategorii Wytrwałość i Siła

(Resilience Award)

Nominowana z wytrwałością i wdziękiem pokonała poważne osobiste wyzwania. Dzieli się swoją mądrością na drodze odbudowy z innymi, którzy szukają nadziei i siły potrzebnej do pokonania wyzwań.

Nagroda w kategorii Student Roku

(Student Of The Year Award)

Nominowana przez cały rok akademicki dawała przykład przywództwa wśród kolegów i aktywnie uczestniczyła w pozaszkolnych programach, osiągając przy tym oceny na poziomie 80% lub wyższym. Wykazuje dobrą postawę obywatelską i wnosi pozytywny wkład w życie swojej szkoły i szerszej społeczności.