KOBIETY Z WIZJĄ ORGANIZACJA I FUNDACJA

O ZAŁOŻYCIELCE I DYREKTOR GENERALNEJ

AGATA KLIMCZAK

AGATA KLIMCZAK

ZAŁOŻYCIELKA I DYREKTOR GENERALNA

Agata mocno wierzy w możliwość stworzenia równych szans dla kobiet i wspieranie rozwoju społeczeństwa przez zachęcanie kobiet, by były wierne swoim przekonaniom i wychowywanie młodych liderek, by podążały za swoimi marzeniami. Stwarzanie lepszego świata nie tylko dzisiaj, ale również dla przeszłych pokoleń jest siłą, która napędza ją do działania.

Dziś, poprzez Organizację Brilliant Women, Agata stwarza nowe szanse dla mieszkających w Kanadzie kobiet różnych narodowości, na różnych etapach życia.

AGATA KLIMCZAK – ZAŁOŻYCIELKA I DYREKTOR GENERALNA

Agata mocno wierzy w możliwość stworzenia równych szans dla kobiet i wspieranie rozwoju społeczeństwa przez zachęcanie kobiet, by były wierne swoim przekonaniom i wychowywanie młodych liderek, by podążały za swoimi marzeniami. Stwarzanie lepszego świata nie tylko dzisiaj, ale również dla przeszłych pokoleń jest siłą, która napędza ją do działania.

Dziś, poprzez Organizację Brilliant Women, Agata stwarza nowe szanse dla mieszkających w Kanadzie kobiet różnych narodowości, na różnych etapach życia.

O ORGANIZACJI BRILLIANT MINDED WOMEN

Organizacja Brilliant Minded Women (Organizacja Kobiet z Wizją) została stworzona w roku 2014 przez Agatę Klimczak jako forum kobiet – wizjonerek, które chcą dla siebie czegoś więcej niż to, co mają w swoim życiu zawodowym i prywatnym.

NASZA WIZJA

Naszą wizją jest honorowanie dokonań i przywództwa wpływowych kobiet i celebrowanie tego, jak wiele znaczą one dla świata. Skupiamy się na mentorstwie i coachingu, by pomagać kobietom w nawiązywaniu kontaktów na różnych płaszczyznach i przedstawiać je liderom, którzy motywują je do rozwoju w sferze zawodowej i osobistej.

NASZA MISJA

Naszą misją jest stwarzanie postępowej społeczności, w której innowacyjne i osiągające sukcesy kobiety mogą rozwijać silne i serdeczne relacje oraz pokazywać sobie nawzajem nowe sposoby wzrastania w sferze osobistej i zawodowej. Chcemy inspirować i wspierać wzrost liderek, które będą definiować przyszłość następnych pokoleń.

O Fundacji Brilliant Minded Women 

Fundacja Brilliant Minded Women (Fundacja Kobiet z Wizją) została powołana do życia w roku 2016 jako charytatywne rozszerzenie Organizacji Brilliant Minded Women i w tym samym roku zarejestrowana w Kanadzie (Registration Tax No.) pod numerem 78440 3727 RR0001. Fundacja Brilliant Minded Women jest organizacją charytatywną skupiającą się przede wszystkim na wspieraniu edukacji na poziomie policealnym przez oferowanie dostępnych publicznie stypendiów i grantów dla uczennic z całej Kanady. Ponadto nasza fundacja zapewnia wybranym studentkom wsparcie mentorskie i coaching, dzięki czemu mogą one jeszcze bardziej doskonalić się w swoich przedsięwzięciach akademickich.  Program stypendialny ma na calu pomoc oraz honorowanie starań i osiągnięć studentek, które czynią różnicę w otaczającym je świecie, małymi krokami dokonując ogromnych postępów w kształtowaniu swojego życia osobistego i życia społeczności, której oferują swój wkład. To osoby, które wykazały się osobistym usilnym dążeniem do osiągania swoich celów akademickich, a równocześnie wzniosły swój mały wkład dla świata, sprawiając, że staje się lepszy.

NASZ CEL

Naszym celem jest pozyskiwanie środków na zapewnienie co roku stypendiów dla 14 młodych kobiet. Poszukujemy organizacji i indywidualnych osób z pasją do sprawy młodych przywódców, którzy kiedyś staną się twarzami świata, poszukujemy organizacji i osób, które zechcą wesprzeć finansowo nasze działania.

RADA DYREKTORÓW

AGATA KLIMCZAK

Prezes

NADIA ASFOUR

Dyrektor ds. Pozyskiwania środków

JOHN KIEFTE

Dyrektor ds. Pozyskiwania środków  

SANJU GANGLANI

Dyrektor ds. Kontaktu z Mediami

RITA FRAGNITO

Skarbnik i Sekretarz

 IWONA EWA KIEREJCZYK

Dyrektor ds. Stypendiów

 ANIELA GANCZAK

Dyrektor ds. Stypendiów

 KENNETH MICHALAK

Księgowy Fundacji

NASZE DOKONANIA

Przez ostatnie pięć lat Organizacja i Fundacja Brilliant Minded Women mogła finansowo realizować swoją misję wsparcia i pomocy stypendystom w ich rozwoju, przyczyniając się do wzrostu innych instytucji charytatywnych i organizacji. Wszystko to było możliwe dzięki stypendiom, pomocy, mentorstwu i stwarzaniu szans dla nauki z taką samą wytrwałością, z jaką na początku wyruszyliśmy w drogę do doskonalenia. Nasz cel jest celem uniwersalnym  i wciąż będziemy dążyć do realizacji swoich celów promowania liderów jutra.

Oto krótka migawka, ukazująca, z jaką siłą musiała się zmierzyć Organizacja i Fundacja Brilliant Minded Women.

Rok 2020 i 2021

Brilliant Minded Women Fundacja i Organizacja udzieliły wsparcia następującym inicjatywom:

 1. $24,000 – Suma Udzielonych Stypendiow
  • Nicole Kostrubiec- $17,000.00
  • Andrew Sudyk -$2,200.00
  • Nesrine Thabet -$1,700.00
  • Evelyn Bailey -$1,000.00
  • Margaret Cordova – $800.00
  • Mark Sudyk – $200.00 and Max Kostiw – $200.00
  • Clara De La Prava – $300.00; Eva Sibaeva -$300.00; Sarah Whilock -$300.00
 2. $16,200.00 – Suma Wsparcia dla Spolecznosci i Organizacji
  • $3,000.00 – I.D.A Szkola Baletowa
  • $3,500.00 – “Million Dollar Smiles “Org.(budowa ogrodkow zabaw dla chorych dzieci)
  • $3,000.00 – “Veteran Retreats Foundation” (pomoc dla dzieci weteranow)
  • $1,500.00 – “Canadian-Polish Congress” (wspomaganie mlodziezy)
  • $1,000.00 – “Three Beats Foundation” (pomoc dla dzieci ktore stracily rodzica chorego na raka)
  • $1,000.00 – “Toys Drive Thru Foundation” (na prezenty gwiazdkowe dla dzieci)
  • $1,000.00 – ‘Nana Couture” (pomoc w kosztach zakupu 24 sukienek dla szkoly baletowej)
  • $1,000.00 – Mona Amine Osman (pomoc dla biednych rodzin z Libanu )
  • $1,000.00 –“Mind and Body Solution”(pomoc w kierunku leczenia wspomagajacego zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie)
  • $200.00 – “Ontario Trillium Foundation” ( Donacja na potrzeby Szpitala)
 3. $32.000.00 – Suma Dodatkowych Dokonan
  • $5,000.00 – Projekt I druk “Zlota Ksiega Sponsorow I Darczyncow” Skorzana Oprawa 20 Kopii ( w Celach Uznania i Podkreslenia Wyjatkowego Wsparcia dla Fundacji)
  • $7,000.00 – Wyroznienie I Nagrodzenie Orderem Sw. Stanislawa 7 Wyjatkowych Sponsorow
  • $20,000.00 – Pokrycie Kosztow “Brilliant Talks” Mentorskiego Wydarzenia dla Publiki
  • Pomoc I Wsparcie dla Seniorow i Ich Potrzeb.

Rok 2018 i 2019

Fundacja i Organizacja Brilliant Minded Women udzieliły wsparcia następującym inicjatywom:

 1. Koszt kursu mentorskiego „Odważne życie” dla 10 studentek – 3000 dolarów
 2. Koszt przygotowania i druku 20 tysięcy egzemplarzy Albumu w twardej okładce „Living Legacy – Brilliant Minds in Canada” („Żywe Legendy – Kanadyjskie Kobiety z Wizją”). Celem projektu jest inspirowanie i edukowanie liderek dzisiaj i jutra – 242.000 dolarów
 3. Koszt przekładu Albumu „Żywe Legendy – Kanadyjskie Kobiety z Wizją” najezyk polski – 3.000 dolarów.
 4. Koszt orderów Św. Stanisława i ceremonii przyjęcia w poczet kawalerów i dam wyróżnionych sponsorów i wspierających – 6.000 dolarów
 5. Stypendia – łącznie 38.300 dolarów:
  • Nicole Kostrubiec – 17.000 dolarów
  • Natalie Castro – 6.000 dolarów
  • Nicole Ballve – 5.000 dolarów
  • Emilia Torres – 5.000 dolarów
  • Olivia Kawecki; Karina Grzywa; Margaret Cordova; Maria Lima; Mariana Jimenez; Giovanna Romero; Valerie Villalba – 3.500 dolarów (7 studentek po 500 dolarów każda)
  • I.D.A. Ballet School – 1.500 dolarów
  • Support Cost For Students/Performers – 300 dolarów
 6. Społeczności i Organizacje
  • Sponsorowanie bezpłatnej wieczerzy wigilijnej „Heart to Heart” przygotowanej przez organizację charytatywną – 200 dolarów
  • Sponsorowanie upominków bożonarodzeniowych dla dzieci, przygotowywanych przez organizację charytatywną „Million Dollar Smiles” – 200 dolarów
  • Koszt banneru dla Szkoły nr 105 w Warszawie, w Polsce – 200 dolarów
  • Koszt uczestnictwa studentów w Dorocznej Gali i imprezach VIP-owskich – 3.750 dolarów
  • Uczestnictwo w imprezach zbiórek pieniędzy
  • Pomoc w organizacji imprez wprowadzających i mentorskich dla imigrantów
  • Darowizny dla ubogich rodzin w formie upominków, sukienek, ubrań itp. – (?) ponad 360 kilogramów o wartości 30.000 dolarów
  • Pomoc w organizacji i dostarczeniu darowizn dla organizacji nie nastawionych na zysk i charytatywnych
  • Reprezentacja w kraju i za granicą na wykładach (Speaker events) i w programach mentorskich, których celem jest rozwijanie umiejętności przywódczych.

Rok 2016 i 2017

Fundacja Brilliant Minded Women dotarła do następujących instytucji i udzieliła im wsparcia:

 1. Imprezy edukacyjne i sesje, na które łącznie przeznaczono fundusze w kwocie 10.000 dolarów, które realizowali:
  • Think and Grow Rich Institute (Satish Verma) (Instytut Mysl I Bogac sie)
  • Instytucje finansowe
  • Firmy Ubezpieczeniowe
  • Psycholodzy i psychoterapeuci
  • Firmy działające w branży nieruchomości, hipotek i inwestycji
  • Liderzy biznesu uczestniczący w imprezach networkingowych (Shane Morand, Patrick Klimczak, Andre Ratajczak, Rain International Corp., Visi Corp.)
  • Liderzy Zdrowia i Zdrowego Życia prowadzący sesje tematyczne (Sabina de Vita, Joanne Pearce, Danuta Domurad, Gabriela Nowak, Fern Wolf)
  • Eksperci ds. Fryzury i makijażu prowadzący sesje stylizacji (INGLOT, Ivana Make Up)
 2. Stypendia na łączną kwotę 18.000 dolarów:
  • Natalia Jureczek – 17.000 dolarów | Olivia Kawecki – 500 dolarów | Marylin Marco – 500 dolarów

Rok 2014 i 2015

Fundacja Brilliant Minded Women dotarła do następujących instytucji i udzieliła im wsparcia:

 1. CANADIAN CENTER FOR ABUSE AWARNESS (Kanadyjskie Centrum Świadomości Maltretowanych) w kwocie 3.500$ przeznaczonych na:
  • Potrzeby organizacji – 2000 dolarów,
  • Pokrycie kosztów uczestnictwa w Dorocznej Gali 10 gości oraz upominków,
  • Odzież i akcesoria dla kobiet i dzieci,
  • Inne wsparcie w naturze.
 2. Instytut „THINK AND GROW RICH” („Myśl i bogać się) w kwocie 1.500 dolarów przeznaczonych na:
  • Program coachingowy dla 10 studentek, który realizował Mentor i Prezydent Satish Verma.
 3. Organizacja charytatywna „TRUST 15”, w kwocie 1.000 dolarów z przeznaczeniem na:
  • Pokrycie kosztu uczestnictwa w uroczystej kolacji podczas Dorocznej Gali 10 niezamożnych dziewczynek i zakupu dla nich upominków.
 4. 30,000 dolarów na organizację sesji coachingowych i mentorskich oraz szkoleń z Międzynarodowymi Prelegentami, takimi jak:
  • Christian Steinkeller
  • Stephan Steinkeller
  • Michelle Peavy
  • Sharon Lechter