SPONSORZY I DARCZYŃCY

LIST UZNANIA DO SPONSORÓW I WSPIERAJĄCYCH

Organizacja i Fundacja Brilliant Mindned Women są wdzięczne swoim życzliwym i hojnym sponsorom. Darowizny i wiara hojnych ludzi, takich jak wy, pomaga nam spełniać swoją misję pomocy wspaniałym osobom, które chcą zmieniać otaczający je świat. Chcemy gorąco podziękować wam za wasze zaangażowanie w szlachetny cel, jakim jest rozwijanie i promocja społeczności poprzez dawanie jej szans realizacji marzeń i wizji lepszego świata. Nasze starania zostały zwieńczone sukcesem dzięki nieustannemu wsparciu ze strony sponsorów takich, jak wy. Będziemy wciąż starać się realizować swój cel, rozszerzając g na cały swiat i jego rzeczywistość. Wierzymy, iz Razem Możemy sprawić, że świat stanie sie lepszy.

Krótki opis Orderu Świętego Stanisława – Biskupa-Męczennika

Order Świętego Stanisława jest polskim orderem rycerskim ustanowionym w 1765 r. przez ostatniego Króla Polski przed rozbiorami kraju – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest głęboko zakorzeniony w historii ostatnich lat Królestwa Polskiego przed jego rozpadem (Królestwo Rzeczypospolitej, w skład której wchodziły ziemie Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi) i jest symbolem polskiego dziedzictwa i kultury.
Instytucja Orderu przyszła wraz z rozwojem kultu Biskupa-Męczennika, obrońcy wiary i cierpiących. Po powstaniu w 1830 r. został włączony do systemu honorowego Imperium Rosyjskiego przez carów rosyjskich. Po odzyskaniu niepodległości II Rzeczypospolitej zastąpiono go Orderem Odrodzenia Polski. Jednak 9 lipca 1979 r. w 900. rocznicę śmierci św. Stanisława Męczennika, przywrócono Order św. Stanisława BM.
Obecnie Order jest przyznawany ludziom na całym świecie za ich osiągnięcia w dziedzinie edukacji, nauki, sportu, kultury, sztuki, ekonomii, obrony narodowej, pracy socjalnej, służby cywilnej oraz za rozwijanie stosunków między krajami. Ponad 4000 osób z ponad 30 krajów zostało uhonorowanych tym wyróżnieniem.

Order Świętego Stanisława BM

Klasa I  (GCCStS)

Krzyż Wielki z koroną noszony na Wielkiej Wstędze Orderu na prawym ramieniu do lewego boku ze złotą gwiazdą na lewej piersi

Order Świętego Stanisława BM

Klasa II  (CSStS)

Krzyż Komandorski z koroną zawieszony na szyi, ze srebrną gwiazdą na lewej piersi

Order Świętego Stanisława BM

Klasa III (CStS)

Krzyż Komandorski zawieszony na szyi

Order Świetego Stanisława BM

Klasa IV  (OCStS)

Krzyż Oficerski zawieszony na wstążce z rozetą przypinany na lewej piersi

Order Świętego Stanisława BM

Klasa V (KCStS)

Krzyż Kawalerski zawieszony na wstążce przypinany na lewej piersi