ŻYWE LEGENDY

Album jest dokumentem lekcji życia, doświadczeń i mądrości wyjątkowych kanadyjskich kobiet z grup etnicznych obejmujących ponad 30 krajów. Ma na celu inspirowanie i zachęcanie ludzi z różnych środowisk do realizacji swoich marzeń, realizacji ich wizji poprzez wykorzystanie ich niezgłębionego potencjału i bycia zwiastunami zmian, które chcą zobaczyć w świecie wokół nich.

CEL PRZYŚWIECAJĄCY PROMOCJI, SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI ALBUMU „ŻYWE LEGENDY – KANADYJSKIE KOBIETY Z WIZJĄ”

 

Misją naszej organizacji i fundacji jest honorowanie dokonań i przywództwa kobiet, wspieranie ich w rozwijaniu ich aspiracji i celebrowanie ich znaczenia. Niestrudzone wysiłki naszego zespołu oraz niezliczonych sponsorów i wolontariuszy umożliwiły nam osiągnięcie celu w formie wyjątkowej, twórczej i mierzalnej, będącej świadectwem dla przyszłych pokoleń.

Zwiększanie świadomości i inspirowanie czytelników historiami Kobiet z Wizją, wspaniałych wizjonerek z niesamowitymi dokonaniami w życiu i dziedzinie, w której pracują, a równocześnie nieustannie wnoszą swój wkład w promowanie rozwoju społeczności – to główny cel tego albumu. Środki zgromadzone dzięki jego sprzedaży i dystrybucji w połączeniu z naszymi nieustannymi staraniami, by realizować misję fundacji i wspierać szczytny cel pomogą nam przebyć naszą długą, ale jakże satysfakcjonującą drogę.

Sprzedaż 20 tysięcy egzemplarzy pierwszego wydania albumu (w języku angielskim „Living Legacy Brilliant Minds in Canada” (w języku polskim „Żywe legendy – Kanadyjskie kobiety z Wizją”) ma na celu realizację następujących zamierzeń:

  • Stypendium naukowe i program mentorski o wartości 10.000 zł dla każdej z 10 studentek – łącznie 100.000
  • Stypendium naukowe i program mentorski o wartości 5.000 zł dla każdej z 10 studentek – łącznie 50.000 zł
  • Stypendium naukowe i program mentorski o wartości 2.500 zł dla każdej z 10 studentek – łącznie 25.000 zł
  • Stypendium i program mentorski o wartości 1.000 zł dla każdej z 10 studentek – łącznie 10.000 zł
  • Stypendium i program mentorski o wartości 500 zł dla każdej z 10 studentek – łącznie 5.000 zł
  • Uczestnictwo w programie mentorskim przygotowującym do przywództwa dla 50 studentek – 5.000 zł
  • Tworzenie miejsc pracy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Pomoc dla innych Organizacji i Fundacji w pozyskiwaniu środków na realizację ich celów
  • Pokrycie kosztów mentorów, coachów, prelegentów i licencjonowanych kursów umiejętności przywódczych